Thu gọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đơn vị trực thuộc >

Thu gọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thu gọn cho phép NSD chỉ hiển thị danh sách các đơn vị tổng hợp.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách Đơn vị trực thuộc, kích chuột phải chọn “Thu gọn”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image333 trên thanh công cụ. Khi đó NSD chỉ nhìn thấy các đơn vị tổng hợp trên màn hình.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC