Nhân bản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài sản cố định >

Nhân bản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một tài sản cố định có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự một tài sản cố định đã tồn tại trong hệ thống để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Chọn tài sản cố định cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q, hoặc kích chuột vào biểu tượng image274 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Tài sản cố định với tất cả những thông tin của tài sản cố định gốc.

-       Cập nhật các thông tin cần thay đổi cho tài sản cố định mới

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu giữ tài sản cố định mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC