Sửa Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài sản cố định >

Sửa Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các tài sản cố định.

Cách thao tác

-       Chọn tài sản cố định cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image224 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Tài sản cố định, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Nếu TSCĐ đã có phát sinh như: được ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh hoặc được nhập số dư ban đầu, NSD cần xoá chứng từ phát sinh hoặc xoá số dư ban đầu của TSCĐ đó thì mới có thể sửa các thông tin như Loại tài sản, Đơn vị sử dụng và Thông tin khấu hao.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC