Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đơn vị trực thuộc >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Nạp cho phép làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất lên danh sách đơn vị trực thuộc.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Đơn vị trực thuộc, kích chuột phải chọn “Nạp”, hoặc nhấn phím F5, hoặc kích chuột vào biểu tượng image258 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC