Mở tệp nhật ký

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Nhật ký truy cập >

Mở tệp nhật ký

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép mở tệp nhật ký đã được lưu trước đó.

Cách thao tác

-       Chọn chức năng “Mở tệp nhật ký” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image711

-       Chọn đường dẫn đến tệp nhật ký cần mở.

-       Nhấn nút <<Open>> để mở tệp nhật ký.

Xem thêm

Xem Nhật ký

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC