Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán chi > Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS >

Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

MISA Bamboo.NET 2015 cho phép NSD lập chứng từ điều chỉnh dự toán chi theo mục lục ngân sách.

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS, tại màn hình Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS, nhấn nút image359 trên thanh công cụ. Hoặc tại phân hệ Dự toán ngân sách kích chọn Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS trên thanh tác nghiệp tại góc trái màn hình, để thêm mới một chứng từ Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS.

image409

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Nhập diễn giải của chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Số CT

Số chứng từ

Chương

Chương điều chỉnh dự toán

Loại

Loại điều chỉnh dự toán

Khoản

Khoản điều chỉnh dự toán

Mục

Mục điều chỉnh dự toán

Số tiền

Số dự toán chi cần điều chỉnh

-       Tại phần Thông tin chung nhập Diễn giải, Ngày CT, Số CT.

-       Tại phần Thông tin chi tiết nhập Chương, Loại, Khoản, Mục, số tiền điều chỉnh dự toán chi.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

      In chứng từ, sổ sách và báo cáo

-       Xem và in các báo cáo có liên quan như Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước (F02-3aH) bằng cách vào menu Tệp\Báo cáo kho bạc; hoặc các báo cáo chi như Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế bằng cách vào menu Tệp\Báo cáo tài chính.

Nếu đơn vị đã tích chọn nhập dự toán chi theo MLNS chi tiết theo Nguồn kinh phí thì tại giao diện Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS sẽ hiển thị thêm cột Nguồn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC