Bổ sung dự toán chi theo MLNS

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán chi > Bổ sung dự toán chi theo MLNS >

Bổ sung dự toán chi theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép lập chứng từ bổ sung dự toán chi theo mục lục ngân sách.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách Bổ sung dự toán chi theo MLNS, nhấn nút image359 trên thanh công cụ xuất hiện màn hình:

image407

-       Tại phần Thông tin chung nhập Diễn giải, Ngày CT, Số CT.

-       Tại phần Thông tin chi tiết nhập Chương, Loại, Khoản, Mục, số tiền được bổ sung dự toán chi.        

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

      In chứng từ, sổ sách và báo cáo

-       Xem và in các báo cáo có liên quan như Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước (F02-3aH) bằng cách vào menu Tệp\Báo cáo kho bạc.

Nếu đơn vị đã tích chọn nhập dự toán chi theo MLNS chi tiết theo Nguồn kinh phí thì tại giao diện Bổ sung dự toán chi theo MLNS sẽ hiển thị thêm cột Nguồn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC