Bổ sung dự toán thu theo MLNS

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu > Bổ sung dự toán thu theo MLNS >

Bổ sung dự toán thu theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép lập chứng từ bổ sung dự toán thu theo mục lục ngân sách.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách Bổ sung dự toán thu theo MLNS, nhấn nút image359 trên thanh công cụ xuất hiện màn hình:

image360

-       Tại phần Thông tin chung nhập Diễn giải, Ngày CT, Số CT.

-       Tại phần Thông tin chi tiết nhập Chương, Loại, Khoản, Mục, số tiền tại cột Thu NSX, Thu NSNN được bổ sung dự toán thu.        

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

      In chứng từ, sổ sách và báo cáo

-       Xem và in các báo cáo có liên quan như Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo MLNS (B03a-X) bằng cách vào menu Tệp\Báo cáo tài chính.

Nếu đơn vị đã tích chọn nhập dự toán chi theo MLNS chi tiết theo Nguồn kinh phí thì tại giao diện Bổ sung dự toán chi theo MLNS sẽ hiển thị thêm cột Nguồn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC