Tạo bảng lương mới

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương > Lập bảng lương >

Tạo bảng lương mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép tạo bảng lương tháng mới để chi trả cho cán bộ của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Bảng lương, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chọn biểu tượng image583 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image584

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Lập bảng lương

Tạo bảng lương mới

Tháng

Tháng tạo bảng lương

Năm

Năm tạo bảng lương

Số

Số của bảng lương trong tháng

Lập mới dựa trên bảng lương khác

Lập bảng lương dựa trên bảng lương sẵn có (từ tháng trước nếu có). Bỏ tích chọn để lập mới hoàn toàn

Tự động thêm vào cán bộ mới

Tích chọn để tự động thêm vào cán bộ mới

Lấy cả cán bộ đã ngừng theo dõi

Tích chọn để lấy lên cả cán bộ đã ngừng theo dõi

Đồng ý

Đồng ý và tiếp tục tạo bảng lương

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc tạo bảng lương

-       Chọn tháng cần tạo bảng lương bằng cách nhấn nút image454 ở ô Tháng.

-       Chọn năm cần tạo bảng lương bằng cách nhấn nút image454 ở ô Năm.

-       Để tạo mới một bảng lương từ mẫu bảng lương đã có sẵn NSD tích chọn mục Tạo mới dựa trên bảng lương khác. Sau đó chọn tháng và năm của bảng lương mẫu bằng cách nhấn chọn nút image454 ở lần lượt ô Tháng và ô Năm ở bên dưới.

-       Để tạo một bảng lương mới hoàn toàn, NSD sẽ bỏ tích chọn mục Lập mới dựa trên bảng lương khác.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lập bảng lương. Thao tác tiếp theo tham khảo phần Bảng lương.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC