Số dư TK theo dõi chi tiết theo Vật tư

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Vật tư

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tư, ví dụ: TK 152.

Cách thao tác

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo Vật tư.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc nhấn biểu tượng image670 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image672

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kho

Danh sách kho

Mã VT

Mã vật tư

Tên VT

Tên vật tư

Đơn giá

Đơn giá của từng vật tư

Số lượng tồn

Số lượng của từng vật tư ở từng kho

Giá trị tồn

Giá trị tồn = Đơn giá * Số lượng tồn

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập liệu

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập liệu

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn Kho và Vật tư cần nhập số dư, nhập vào Đơn giá cho từng Vật tư ở cột Đơn giá.

-       Nhập vào Số lượng tồn cho từng vật tư ở cột Số lượng tồn.

-       Nhập vào Giá trị tồn. Giá trị tồn được tính bằng Đơn giá nhân Số lượng tồn. Vì thế chương trình sẽ tự điền giá trị khi NSD nhập vào cột Đơn giá và Số lượng tồn để NSD giảm thiểu thao tác nhập liệu.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC