Số dư TK theo dõi chi tiết theo Quỹ tiền

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Quỹ tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo từng Quỹ tiền. Ví dụ: TK 111, 1121, 1128 (trong trường hợp yêu cầu quản lý của đơn vị cần theo dõi chi tiết TK 111, 1121, 1128 theo Quỹ tiền).

Cách thao tác

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo Quỹ tiền.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc nhấn biểu tượng image670 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image671

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Quỹ

Danh sách quỹ tiền

Dư nợ

Nhập vào số dư nợ đối với những TK có tính chất là Dư nợ

Dư có

Nhập vào số dư có đối với những TK có tính chất là Dư có

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập liệu

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập liệu

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập vào số dư ở ô Dư nợ hoặc Dư có tùy theo tính chất của tài khoản.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

Trong trường hợp TK chưa được đánh dấu theo dõi theo Quỹ tiền, trước khi nhập số dư ban đầu NSD phải vào menu Danh mục\Hệ thống tài khoản, kích chọn tài khoản cần theo dõi chi tiết theo Quỹ tiền, sau đó tích vào ô “Quỹ tiền”.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC