Số dư TK theo dõi chi tiết theo Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo Tài sản cố định, ví dụ: TK 211.

Cách thao tác

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo Tài sản cố định.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc nhấn biểu tượng image670 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image673

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã TS

Mã tài sản

Tên TS

Tên tài sản

Phòng ban

Phòng ban sử dụng tài sản

TK nguyên giá

Tài khoản thể hiện nguyên giá tài sản cố định

Dư nợ NG

Dư nợ nguyên giá TSCĐ

TK hao mòn

Tài khoản hiển thị số hao mòn TSCĐ

Dư có HM

Dư có số hao mòn TSCĐ

TK nguồn

Tài khoản nguồn hình thành TSCĐ

Dư có nguồn

Dư có nguồn hình thành TSCĐ

Thêm dòng

Thêm dòng nhập số dư ban đầu

Xóa dòng

Xóa dòng nhập số dư ban đầu

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập hoặc chọn Mã TS. NSD nhấn chọn biểu tượng image674 ở ô chọn Mã TS, hiển thị danh sách mã TS, NSD chỉ cần nhấn chọn TS cần nhập số dư.

-       Sau khi chọn Mã TS, chương trình sẽ tự điền các thông tin về Tên TS, Phòng ban, TK nguyên giá, Dư nợ NG, TK hao mòn, Dư có HM, TK nguồn, Dư có nguồn, NSD không chọn các thông tin này.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

NSD có thể nhập số dư ngay từ khi Khai báo TSCĐ. Khi đó số dư của TSCĐ sẽ hiển thị sẵn trong phần Nhập số dư ban đầu. NSD không phải nhập số dư cho TSCĐ nữa.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC