Số dư TK theo dõi chi tiết theo Mục lục ngân sách

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Mục lục ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo Mục lục ngân sách, ví dụ: TK 7141.

Cách thao tác

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo Mục lục ngân sách.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc nhấn biểu tượng image670 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image677

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nguồn

Chọn nguồn kinh phí cần nhập số dư

Chương

Chọn chương ngân sách cần nhập số dư

Loại khoản

Chọn Loại khoản cần nhập số dư

Mục/Tiểu mục

Chọn Mục/Tiểu mục cần nhập số dư

Dư nợ

Nhập vào số dư nợ đối với những TK có tính chất là Dư nợ

Dư có

Nhập vào số dư có đối với những TK có tính chất là Dư có

Thêm dòng

Thêm dòng nhập số dư ban đầu

Xóa dòng

Xóa dòng nhập số dư ban đầu

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Kích chọn dòng đầu tiên hiển thị “Bấm vào đây để thêm mới”, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + T hoặc Shift + Insert, hoặc nhấn chọn biểu tượng image678 để thêm dòng nhập số dư.

-       Nhập hoặc chọn Chương ở cột chọn Chương. NSD nhấn chọn biểu tượng image674 ở ô chọn Chương, hiển thị danh sách Chương, NSD chỉ cần nhấn chọn Chương trong danh sách.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn, Loại khoản, Mục/Tiểu mục tương tự như thao tác nhập hoặc chọn Chương.

-       Nhập vào Dư nợ hoặc Dư có tùy theo tính chất của Tài khoản.

-       Kích chuột phải chọn Dòng muốn xóa, nhấn tổ hợp phím Alt + X hoặc Shift + Delete, hoặc nhấn chọn biểu tượng image679 để xoá dòng nhập số dư.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC