Số dư TK khác

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Nhập số dư đầu năm cho các tài khoản còn lại (những tài khoản không theo dõi chi tiết), ví dụ: TK 2411.

Cách thao tác

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản không theo dõi chi tiết.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc nhấn biểu tượng image670 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image680

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Dư nợ

Nhập vào số dư nợ đối với những TK có tính chất là Dư nợ

Dư có

Nhập vào số dư có đối với những TK có tính chất là Dư có

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập liệu

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập liệu

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập vào số dư ở ô Dư nợ hoặc Dư có tùy theo Tính chất của tài khoản.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC