Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo Hoạt động tài chính, ví dụ: TK 711.

Cách thao tác

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo Hoạt động tài chính.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc nhấn biểu tượng image670 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image676

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại hoạt động

Hiển thị danh sách Loại hoạt động đã khai báo trong Danh mục

Hoạt động

Hiển thị hoạt động theo Loại đã chọn

Dư nợ

Nhập vào số dư nợ đối với những TK có tính chất là Dư nợ

Dư có

Nhập vào số dư có đối với những TK có tính chất là Dư có

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn Loại hoạt động ở khung bên trái.

-       Chọn Hoạt động ở cột Hoạt động ở khung bên phải. NSD nhấn chọn biểu tượng image674 ở ô chọn Hoạt động, hiển thị danh sách Hoạt động, NSD chỉ cần nhấn chọn Hoạt động trong danh sách.

-       Nhập vào Dư nợ hoặc Dư có tùy theo tính chất của Tài khoản.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC