Sửa Cán bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Cán bộ >

Sửa Cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép NSD sửa thông tin về cán bộ cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Cách thao tác

-       Chọn cán bộ cần sửa trong danh sách.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image224 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Cán bộ, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC