Thêm mới Cán bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Cán bộ >

Thêm mới Cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một cán bộ trong đơn vị phục vụ việc quản lý và trả lương.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Cán bộ, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image293

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã cán bộ

Mã của cán bộ (bắt buộc nhập)

Tên cán bộ

Tên của cán bộ (bắt buộc nhập)

Địa chỉ

Địa chỉ của cán bộ

Chức vụ

Chức vụ của cán bộ

Thông tin liên hệ

Các thông tin liên hệ của cán bộ

Phòng/ban

Phòng ban nơi cán bộ làm việc (bắt buộc phải nhập)

Mã ngạch lương

Mã ngạch lương của cán bộ

Giảm trừ gia cảnh

Hệ số lương

Mức giảm trừ gia cảnh áp dụng đối với cán bộ

Hệ số lương của cán bộ

ĐTCQ

Số điện thoại cơ quan của cán bộ

ĐTDĐ

Số điện thoại di động của cán bộ

ĐTNR

Số điện thoại nhà riêng của cán bộ

Email

Địa chỉ email của cán bộ

Thông tin cá nhân

Các ty thông tin cá nhân của cán bộ

Giới tính

Giới tính của cán bộ

Số CMND

Số chứng minh nhân dân của cán bộ

Ngày cấp

Ngày cấp chứng minh nhân dân

Nơi cấp

Nơi cấp chứng minh nhân dân

Mã số thuế

Mã số thuế của cán bộ

Số TK cá nhân

Số tài khoản cá nhân của cán bộ

Ngân hàng mở TK

Tên ngân hàng mà cán bộ mở tài khoản

Cất

Lưu cán bộ mới

Hủy bỏ

Không lưu cán bộ mới

-       Nhập Mã cán bộ, Tên Cán bộ, Phòng/ban và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu cán bộ mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC