Xoá Cán bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Cán bộ >

Xoá Cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa cán bộ khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn cán bộ cần xóa trong danh sách.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC