Xoá Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài sản cố định >

Xoá Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa tài sản cố định khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn tài sản cố định cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Nếu TSCĐ đã có phát sinh như được ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, khấu hao hoặc được nhập số dư ban đầu, NSD cần xoá chứng từ phát sinh hoặc xoá số dư ban đầu của TSCĐ đó thì mới có thể xoá TSCĐ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC