Tham số in Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Tài sản cố định\Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image179

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm

Chọn năm in báo cáo

Tên tài sản

Phần mềm tự động lấy lên thông tin

Đơn vị tính; Số lượng; Hình thức mua sắm, Giá trị các khoản hoa hồng, chiết khẩu, khuyến mại; Việc sử dụng các khoản hoa hồng, chiết khẩu, thương mại (nếu có)

Do NSD nhập liệu

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Lấy dữ liệu

Nhấn nút này để phần mềm lấy được những dữ liệu đã có sẵn

Cất giữ

Lưu giữ lại dữ liệu vừa nhập liệu tại Tham số báo cáo

Xem

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       NSD chọn năm xem báo cáo.

-       Sau đó nhấn nút <<Lấy số liệu>>, chương trình tự động lấy số liệu về Tên tài sản, NSD phải nhập các thông tin còn lại để hiển thị trên báo cáo.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu giữ thông tin vừa nhập.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để in Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC