Tham số in Báo cáo tổng hợp thu NSNN trên địa bàn phường năm … (Đặc thù Kon Tum)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Báo cáo tổng hợp thu NSNN trên địa bàn phường năm … (Đặc thù Kon Tum)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Báo cáo tổng hợp thu NSNN trên địa bàn phường năm … (Đặc thù Kon Tum).

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\Báo cáo tổng hợp thu NSNN trên địa bàn phường năm … (Đặc thù Kon Tum).

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image150

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm

Chọn năm cần in báo cáo

Mẫu dự toán thu

Chọn mẫu dự toán theo nội dung kinh tế cần in

STT, Nội dung, Dự toán năm, Thực hiện, % so sánh

Phần mềm tự động lấy lên số liệu của những phần này

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Lấy dữ liệu

Nhấn nút này để phần mềm lấy dữ liệu từ các chứng từ phát sinh

Cất giữ

Lưu lại dữ liệu

Xem

Xem báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn Năm: NSD nhấn nút image151 ở ô Năm, xuất hiện danh sách các năm hạch toán cho phép NSD chọn năm muốn in. NSD chỉ cần tìm đến năm báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào năm báo cáo đó.

-       Chọn Mẫu dự toán thu muốn in báo cáo.

-       Nhấn nút <<Lấy dữ liệu>>, hiển thị màn hình.

image152

-       NSD nhập số liệu vào các phần: Thành phố giao (Dự toán năm), còn lại các phần khác trên báo cáo hệ thống sẽ tự động lấy lên số liệu.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất giữ>>, hiển thị thông báo:

image153

-       Nhấn nút <<Đồng ý>>

-       Tiếp theo nhấn nút <<Xem>> để xem báo cáo với các thông tin đã thiết lập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC