Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép cập nhật dữ liệu mới nhất về vai trò vào danh sách.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách vai trò, kích chuột phải chọn “Nạp”, hoặc nhấn phím F5, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1071 trên thanh công cụ.