Sửa mẫu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Sửa mẫu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép sửa mẫu chứng từ.

Cách thao tác

-       Trên hộp hội thoại Tùy chọn in 08010005 , kích chọn chứng từ muốn sửa mẫu.

-       Nhấn nút <<Sửa mẫu>>.

-       Thay đổi mẫu chứng từ như mong muốn.

-       Chọn menu File\Save hoặc kích chuột vào biểu tượng image70 để lưu những thay đổi vừa thực hiện.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC