Ẩn/Hiện mẫu chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Ẩn/Hiện mẫu chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn hiển thị hoặc ẩn đi các chứng từ trong danh sách chứng từ tại hộp hội thoại In mở rộng.

Cách thao tác

-       Trên hộp hội thoại Tùy chọn in 080 , chọn trang Ẩn/Hiện mẫu chứng từ, xuất hiện hộp hội thoại:

image69

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn

Chọn hiển thị hoặc không hiển thị chứng từ

Mẫu chứng từ

Tên của chứng từ

Chọn tất/Bỏ tất

Chọn hoặc bỏ chọn tất cả chứng từ trong danh sách

Đồng ý

Cất giữ thông tin vừa thiết lập

Hủy bỏ

Không cất giữ thông tin vừa thiết lập

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Tích chọn những chứng từ cần hiển thị.

-       Bỏ chọn những chứng từ không cần hiển thị.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin vừa thiết lập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC