Tìm nhanh Danh mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng tìm kiếm cho phép NSD tìm thấy chỉ tiêu nào đó trong các danh mục như tài khoản, Nguồn kinh phí, Loại khoản,… một cách dễ dàng.

Cách thao tác

-       Tại màn hình của danh mục có chỉ tiêu cần tìm kiếm, nhấn phím F3 hoặc nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image71, xuất hiện hộp hội thoại:

image72

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Điều kiện

Điều kiện tìm kiếm chỉ tiêu

Tìm theo

Xác định cột thông tin mà hệ thống căn cứ vào đó để tìm kiếm chi tiêu. Hệ thống mặc định tìm theo tất cả các cột.

Cách tìm

Xác định phép toán tìm kiếm: chứa, không chứa, bắt đầu với, kết thúc với, bằng hoặc khác điều kiện tìm kiếm đã nhập.

Phân biệt chữ hoa, chữ thường

Tích chọn để hệ thống tìm kiếm, căn cứ cả vào chữ hoa và chữ thường trong điều kiện tìm kiếm.

Hướng tìm

Xác định hướng tìm kiếm trong danh sách: tìm từ trên xuống dưới hay tìm từ dưới lên

Tìm kiếm

Thực hiện việc tìm kiếm

Hủy bỏ

Không thực hiện việc tìm kiếm

-       Nhập điều kiện tìm kiếm.

-       Xác định các tiêu thức tìm kiếm khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Tìm kiếm>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC