Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép cập nhật dữ liệu mới nhất về người dùng vào danh sách.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Quản lý người dùng, kích chuột phải chọn “Nạp”, hoặc nhấn phím F5, hoặc kích chuột vào biểu tượng image708 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC