Xoá Mục/Tiểu mục thu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Mục/Tiểu mục thu >

Xoá Mục/Tiểu mục thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa mục/tiểu mục thu khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn mục/tiểu mục thu cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Nếu một mục thu có ít nhất một tiểu mục thuộc nó, cần phải xoá tiểu mục thu trước khi xoá mục thu.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC