Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Mục/Tiểu mục thu >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Nạp cho phép làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất lên danh sách mục/tiểu mục thu.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Mục/Tiểu mục thu, kích chuột phải chọn “Nạp”, hoặc nhấn phím F5, hoặc kích chuột vào biểu tượng image226 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC