Thu gọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại vật tư/CCDC >

Thu gọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thu gọn cho phép NSD không hiển thị các loại vật tư/CCDC con, trên màn hình chỉ hiển thị các loại vật tư/CCDC tổng hợp.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Loại vật tư/CCDC, kích chuột phải chọn “Thu gọn” hoặc kích chọn biểu tượng image237 trên thanh công cụ. Khi đó NSD chỉ nhìn thấy các loại vật tư/CCDC tổng hợp trên màn hình.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC