Mở rộng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại vật tư/CCDC >

Mở rộng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Mở rộng cho phép NSD xem danh sách tất cả các loại vật tư/CCDC tổng hợp và loại vật tư/CCDC con.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Loại vật tư/CCDC, kích chuột phải chọn “Mở rộng”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image236 trên thanh công cụ. Khi đó NSD có thể nhìn thấy tất cả các loại vật tư/CCDC tổng hợp và loại vật tư/CCDC con trên màn hình.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC