Nhân bản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Vật tư >

Nhân bản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một vật tư có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự một vật tư đã tồn tại trong hệ thống để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Chọn vật tư cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q, hoặc kích chuột vào biểu tượng image274 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Vật tư với tất cả những thông tin của vật tư gốc.

-       Cập nhật các thông tin cần thay đổi cho vật tư mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu giữ vật tư mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC