Thêm mới Vật tư

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Vật tư >

Thêm mới Vật tư

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một vật tư để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Vật tư, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image273

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Thông tin chung của vật tư

Mã vật tư

Mã của vật tư (bắt buộc nhập)

Tên vật tư

Tên của vật tư (bắt buộc nhập)

Loại vật tư

Xác định loại vật tư tổng hợp (bắt buộc nhập)

Đơn vị tính

Đơn vị tính của vật tư

Đơn giá

Đơn giá của vật tư

Diễn giải

Thông tin chi tiết về vật tư

Thông tin ngầm định

Xác định thông tin ngầm định của vật tư

Kho

Thông tin về kho lưu trữ vật tư (bắt buộc nhập)

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi vật tư

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về vật tư

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới của vật tư

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã vật tư, Tên vật tư.

-       Chọn Loại vật tư, Kho lưu trữ và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về vật tư.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC