Xóa Tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hệ thống tài khoản >

Xóa Tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa tài khoản khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn tài khoản cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image231 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Nếu một tài khoản có ít nhất một tài khoản con thuộc nó, cần phải xoá tài khoản con trước khi xoá tài khoản tổng hợp.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC