Thu gọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hệ thống tài khoản >

Thu gọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thu gọn cho phép NSD chỉ hiển thị danh sách các tài khoản tổng hợp.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Hệ thống tài khoản, kích chuột phải chọn “Thu gọn”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image237 trên thanh công cụ. Khi đó NSD chỉ nhìn thấy các tài khoản tổng hợp trên màn hình.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC