Nhân bản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hoạt động tài chính >

Nhân bản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một hoạt động tài chính có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự một hoạt động tài chính đã tồn tại trong hệ thống để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Chọn hoạt động tài chính cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q, hoặc kích chuột vào biểu tượng image274 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Hoạt động tài chính với tất cả những thông tin của hoạt động tài chính gốc.

-       Cập nhật các thông tin cần thay đổi cho hoạt động tài chính mới

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu giữ hoạt động tài chính mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC