Thêm mới Hoạt động tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hoạt động tài chính >

Thêm mới Hoạt động tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới một hoạt động tài chính vào danh sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image310

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Thông tin cơ bản về hoạt động tài chính

Mã hoạt động

Mã số của hoạt động tài chính (bắt buộc nhập)

Tên hoạt động

Tên của hoạt động tài chính (bắt buộc nhập)

Thuộc loại

Xác định hoạt động tài chính hiện thời thuộc loại hoạt động tài chính nào

Diễn giải

Thông tin chi tiết về hoạt động tài chính

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi hoạt động tài chính

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về  hoạt động tài chính

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về hoạt động tài chính

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã hoạt động, Tên hoạt động và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về hoạt động tài chính.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC