Nhân bản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Công cụ dụng cụ >

Nhân bản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một công cụ dụng cụ có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự một công cụ dụng cụ đã tồn tại trong hệ thống để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Chọn công cụ dụng cụ cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q, hoặc kích chuột vào biểu tượng image274 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Công cụ dụng cụ với tất cả những thông tin của công cụ dụng cụ gốc.

-       Cập nhật các thông tin cần thay đổi cho công cụ dụng cụ mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu giữ công cụ dụng cụ mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC