Thêm mới Công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Công cụ dụng cụ >

Thêm mới Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Công cụ dụng cụ, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image276

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Thông tin chung của công cụ dụng cụ

Mã CCDC

Mã của công cụ dụng cụ (bắt buộc nhập)

Tên CCDC

Tên của công cụ dụng cụ (bắt buộc nhập)

Loại vật tư/CCDC

Xác định loại CCDC tổng hợp (bắt buộc nhập)

Đơn vị tính

Đơn vị tính của CCDC

Đơn giá

Đơn giá của CCDC

Diễn giải

Thông tin chi tiết về CCDC

Thông tin ngầm định

Xác định thông tin ngầm định của CCDC

Kho

Thông tin về kho lưu trữ CCDC (bắt buộc nhập)

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi CCDC

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về CCDC

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới của CCDC

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã CCDC, Tên CCDC.

-       Chọn Loại CCDC, Kho lưu trữ và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về CCDC.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC