Lọc dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Lọc dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép thực hiện tìm kiếm nhanh dữ liệu theo một hay nhiều điều kiện lọc khác nhau ngay tại Màn hình danh sách của tất cả các phân hệ.

Cách thao tác

Để thực hiện được phép lọc, cần có 02 yếu tố: điều kiện lọc và phép toán lọc.

Phép toán lọc:

Là phép toán, biểu thức để lọc dữ liệu.

-       Nhấn chuột vào nút chức năng ở bên trái ô lọc dữ liệu, danh sách các phép toán hiển thị như bên dưới:

image62

-       Lựa chọn một phép toán phù hợp.

-       Bước tiếp theo là chọn điều kiện lọc, tức giá trị cần tìm kiếm.

Điều kiện lọc:

Là giá trị cần tìm kiếm. Có 02 cách nhập điều kiện lọc:

      Một là: nhập trực tiếp vào dòng ngay dưới tiêu đề cột. Ví dụ: Nhập điều kiện lọc vào ô Loại CT như hình dưới đây:

image63

Ví dụ: chọn phép toán là Chứa, nhập điều kiện lọc là rút. Kết quả trả về như hình bên dưới:

image64

      Hai là: nhấn chuột vào mũi tên bên phải của dòng lọc dữ liệu, chọn giá trị phù hợp liệt kê ở bên dưới.

image65

-       Chọn điều kiện lọc là giá trị có sẵn của trường Loại CT, Ví dụ: Phiếu thu. Khi đó dưới màn hình hiển thị tất cả những bản ghi là Phiếu thu.

-       Chọn điều kiện lọc là Trống: Màn hình hiển thị tất cả những bản ghi mà trường Loại CT không có dữ liệu.

-       Chọn điều kiện lọc là Không trống: Màn hình hiển thị tất cả những bản ghi mà trường Loại CT có dữ liệu - tức không trống.

-       Chọn điều kiện lọc là Tuỳ chọn: khi đó xuất hiện hộp hội thoại sau:

image66

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Toán tử

Danh sách các phép toán lọc. Khi nhấn chuột vào mũi tên bên phải ô Toán tử, hiển thị một danh sách các phép toán tương tự như việc chọn phép toán lọc ở ngoài màn hình

Toán hạng

Giá trị tìm kiếm tương ứng với toán tử đã chọn. NSD có thể nhấn chuột vào mũi tên bên phải ô Toán hạng để chọn một giá trị hoặc nhập trực tiếp giá trị tìm kiếm vào đây

Và, Hoặc

Là phương thức kết hợp các điều kiện lọc đã chọn.

- : lọc ra những bản ghi thoả mãn tất cả các điều kiện lọc đã chọn.

- Hoặc: lọc ra những bản ghi thoả mãn một trong các điều kiện lọc đã chọn.

Thêm một điều kiện

Thêm một điều kiện lọc

Xoá điều kiện

Xoá điều kiện lọc đã chọn ở trên

Đồng ý

Tiến hành lọc dữ liệu với những điều kiện lọc đã chọn ở trên. Khi nhấn nút Đồng ý, hộp hội thoại tự ẩn đi và màn hình chỉ hiển thị những bản ghi thoả mãn điều kiện lọc.

Hủy bỏ

Huỷ bỏ việc lọc dữ liệu

-       Chọn phép toán thích hợp tại cột Toán tử.

-       Chọn điều kiện tìm kiếm tương ứng với phép toán tại cột Toán hạng.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để tiến hành lọc dữ liệu theo các điều kiện đã chọn.

Các phép toán Và, Hoặc chỉ sáng lên khi trên hộp hội thoại có từ 02 điều kiện lọc trở lên.

Để xóa một điều kiện lọc, nhấn chuột vào ô vuông ở đầu dòng điều kiện lọc đó –  bên trái ô toán tử. Khi dòng điều kiện lọc được bôi đen thì nút <<Xoá điều kiện>> mới sáng lên để cho phép xoá.

Khi NSD chọn điều kiện lọc, phần dưới cùng của hộp hội thoại hiển thị thông tin về tất cả những điều kiện đã được chọn ở trên.

Khi muốn huỷ bỏ việc lọc dữ liệu, NSD có thể xoá điều kiện lọc ở ô lọc dữ liệu hoặc nhấn chuột và nút chức năng có hình cái phễu image67 bên cạnh dấu mũi tên trong ô lọc dữ liệu. ChucnangdungchungSuamau


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC