Chọn chứng từ in theo lô

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Chọn chứng từ in theo lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn những chứng từ sẽ in khi thực hiện việc in theo lô.

Cách thao tác

-       Trên hộp hội thoại In chứng từ, tích chọn “In theo lô” rồi nhấn nút <<Thực hiện>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image68

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn

Chọn chứng từ sẽ in

Số CT

Số chứng từ

Ngày chứng từ

Ngày hạch toán của chứng từ

Ngày ghi sổ

Ngày ghi sổ của chứng từ

Mô tả

Thông tin chi tiết của chứng từ

Số tiền

Số tiền được ghi trong chứng từ

Chọn tất/Bỏ tất

Chọn hoặc bỏ chọn tất cả chứng từ trong danh sách

Đồng ý

Đồng ý in những chứng từ được tích chọn

Hủy bỏ

Không thực hiện thao tác chọn chứng từ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Tích chọn những chứng từ cần in.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để tiến hành in những chứng từ đã chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC