Sao chép chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Sao chép chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD sao chép dữ liệu từ chứng từ này sang chứng từ khác, chức năng này giúp tiết kiệm được thời gian nhập liệu trên chứng từ

Cách thao tác

        Sau khi chọn chức năng Sao chép chứng từ tại Tiện ích, xuất hiện màn hình sau:

Sao chep chung tu

- Thông tin chi tiết trên màn hình

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ

Loại chứng từ

Chọn loại chứng từ muốn sap chép

Lấy dữ liệu

Nhấn để lấy các chứng từ thuộc khoảng thời gian và loại đã chọn

Chọn tất/Bỏ tất

Chọn hoặc bỏ chọn tất cả chứng từ trong danh sách

Đồng ý

Đồng ý lấy những chứng từ được tích chọn

Hủy bỏ

Không thực hiện thao tác sao chép chứng từ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên màn hình

 

-     Chọn khoảng thời gian và loại chứng từ rồi nhấn <<Lấy dữ liệu>>

-   Tích chọn những chứng từ muốn sao chép

-     Nhấn nút <<Đồng ý>>

 

 

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC