Tìm nhanh Đối tượng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép tìm nhanh đối tượng trong hệ thống.

Cách thao tác

-       Trên màn hình chứng 0 từ, ví dụ Phiếu thu tiền, nhấn chuột vào nút image73 bên phải các ô nhập liệu về đối tượng, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image71, xuất hiện hộp hội thoại:

image74

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã đối tượng

Mã của đối tượng trong hệ thống

Tên đối tượng

Tên của đối tượng

Loại đối tượng

Loại của đối tượng

Địa chỉ

Địa chỉ của đối tượng

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn đối tượng

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn đối tượng

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm đối tượng vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm đối tượng có tên “e”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image75

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn đối tượng cần lấy vào chứng từ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy đối tượng đó.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC