Tìm nhanh Tiểu mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Tiểu mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép tìm nhanh Tiểu mục trong hệ thống.

Cách thao tác

-       Trên màn hình chứng từ, ví dụ Phiếu kết chuyển tài khoản 03100200 , nhấn chuột vào nút image73 bên phải các ô nhập liệu Tiểu mục, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image71, xuất hiện hộp hội thoại:

image80

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã mục/tiểu mục

Mã của mục/tiểu mục

Tên mục/tiểu mục

Tên của mục/tiểu mục

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn mục/tiểu mục

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn mục/tiểu mục

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Tiểu mục vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm mục/tiểu mục có tên chứa từ “nông nghiệp”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image81

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Tiểu mục cần lấy vào chứng từ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy mục/tiểu mục đó.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC