Tìm nhanh Khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép tìm nhanh Loại khoản trong hệ thống.

Cách thao tác

-       Trên màn hình chứng từ, ví dụ Phiếu kết chuyển tài khoản, nhấn chuột vào nút image73 bên phải các ô nhập liệu Loại khoản, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image71, xuất hiện hộp hội thoại:

image78

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại khoản

Mã của Loại khoản

Tên loại khoản

Tên của Loại khoản

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn Loại khoản

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn Loại khoản

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Loại khoản vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Loại khoản có tên chứa từ “trồng”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image79

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Loại khoản cần lấy vào chứng từ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Loại khoản đó.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC