Tìm nhanh Hoạt động tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Hoạt động tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép tìm nhanh hoạt động tài chính trong hệ thống.

Cách thao tác

-       Trên màn hình chứng từ, ví dụ Phiếu thu tiền, nhấn chuột vào nút image73 bên phải các ô nhập liệu Hoạt động, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image71, xuất hiện hộp hội thoại:

image82

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã hoạt động

Mã của hoạt động tài chính

Tên hoạt động

Tên của hoạt động tài chính

Loại hoạt động

Loại hoạt động tài chính

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn hoạt động tài chính

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn hoạt động tài chính

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm hoạt động tài chính vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm hoạt động tài chính có tên chứa từ “sự nghiệp”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image83

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn hoạt động tài chính cần lấy vào chứng từ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy hoạt động tài chính đó.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC