Tìm nhanh Vật tư, CCDC

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Vật tư, CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép tìm nhanh vật tư hoặc công cụ dụng cụ trong hệ thống.

Cách thao tác

-       Trên màn hình chứng từ, 3060102ví dụ Phiếu nhập kho, nhấn chuột vào nút image73 bên phải các ô nhập liệu về vật tư hoặc công cụ dụng cụ, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image71, xuất hiện hộp hội thoại:

image76

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã vật tư

Mã của vật tư hoặc công cụ dụng cụ

Tên vật tư

Tên của vật tư hoặc công cụ dụng cụ

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn vật tư hoặc công cụ dụng cụ

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn vật tư hoặc công cụ dụng cụ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm vật tư hoặc công cụ dụng cụ vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm vật tư có tên chứa từ “bút”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image77

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn vật tư hoặc công cụ dụng cụ cần lấy vào chứng từ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy vật tư hoặc công cụ dụng cụ đó.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC