Giới thiệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Trợ giúp >

Giới thiệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Hiển thị hộp hội thoại giới thiệu về MISA Bamboo.NET 2015: phiên bản ứng dụng, bản quyền, website, email, điện thoại…

image745

Thông tin liên hệ

-       Nhấn nút <<Thông tin liên hệ>>, xuất hiện màn hình giới thiệu thông tin liên hệ của Công ty Cổ phần MISA:

image746

-       Nhấn nút <<Trở về>> để quay về màn hình trước.

Thoả thuận quyền sử dụng

-       Nhấn nút <<Thoả thuận quyền sử dụng>>, xuất hiện màn hình giới thiệu giấy phép sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET 2015:

image747

-       Nhấn nút <<Trở về>> để quay về màn hình trước.

-       Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC