Menu Trợ giúp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Trợ giúp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Menu Trợ giúp bao gồm các tuỳ chọn trợ giúp NSD khi gặp khó khăn trong thao tác với các hộp hội thoại của phần mềm. Menu này thực sự cần thiết cho NSD MISA Bamboo.NET 2015 khi lần đầu làm việc hoặc khi muốn xem HDSD. Thông qua các thông tin trong phần giới thiệu về MISA giúp NSD có thể liên lạc trực tiếp với nhóm tác giả để có được những sự trợ giúp khi cần thiết.

image730

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC