Tự động cập nhật

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Trợ giúp >

Tự động cập nhật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm qua mạng internet.

Cách thao tác

-       Vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật.

      Nếu máy tính của NSD đang cài phiên bản mới nhất của phần mềm, cửa sổ sau sẽ hiển thị để thông báo điều đó:

image735

-       Nhấn nút <<Hủy bỏ>> để kết thúc.

      Nếu máy tính của NSD đang cài phiên bản chưa phải là mới nhất, nhấn nút <<Cập nhật>>

image736

 

-       Sau khi tải xong, màn hình sau sẽ xuất hiện thông báo hệ thống sẽ đóng ứng dụng đang mở của MISA Bamboo.NET 2015 trước khi tiến hành cài đặt phiên bản mới.

-       Sau khi tất cả các tệp của phiên bản mới đã được tải và giải nén, cửa sổ sau sẽ xuất hiện thông báo việc cập nhật phiên bản mới đã thành công.

image737

 

-       Nhấn nút <<Kết thúc>> để hoàn thành quá trình cập nhật

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC