Báo cáo nhanh

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Báo cáo nhanh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD xem báo cáo nhanh hàng ngày. Thông qua báo cáo nhanh, NSD có thể nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra có thể truy ngược trở lại chứng từ đã lập

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Báo cáo nhanh, hoặc kích chuột vào biểu tượng image690  trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình gồm 03 trang: Sổ cái, Sổ tài sản cố định và Công nợ.

image691

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo để xem báo cáo nhanh. NSD có thể chọn các kỳ báo cáo sẵn có trong danh sách như báo cáo theo Tuần, Tháng, Quý, Năm,… hoặc tự chọn kỳ báo cáo bằng cách nhập ngày tháng năm vào ô Từ – Đến.

Lấy dữ liệu

Lấy dữ liệu báo cáo nhanh lên màn hình

1.Sổ cái

Liệt kê danh sách các chứng từ theo từng tài khoản hạch toán

2.Sổ tài sản cố định

Liệt kê danh sách các chứng từ theo TK 211

3.Công nợ

Liệt kê danh sách các chứng từ theo các TK 311, 331

-       Tùy theo nhu cầu muốn xem danh sách chứng từ theo tiêu chí nào, NSD chọn trang đó. Ví dụ: Để xem danh sách chứng từ tài sản cố định, NSD chọn trang Tài sản cố định.

-       Chọn kỳ báo cáo cần xem.

-       Nhấn nút <<Lấy dữ liệu>>, trên màn hình sẽ xuất hiện danh sách các chứng từ theo các tiêu thức mà NSD đã lựa chọn. Tại đây để dễ dàng theo dõi và phân tích báo cáo, NSD có thể thực hiện một số chức năng sau:

+         Xem chứng từ: Để xem chi tiết của chứng từ nào, NSD kích chọn chứng từ đó rồi kích chuột vào biểu tượng image692 trên thanh công cụ.

+         Cập nhật dữ liệu mới nhất: Để cập nhật dữ liệu mới nhất vào danh sách chứng từ (VD: trong khi xem chứng từ NSD có chỉnh sửa nội dung của chứng từ đó và cần cập nhật vào danh sách chứng từ), NSD kích chuột vào biểu tượng image693 trên thanh công cụ.

+         Chọn cột cần in: cho phép lựa chọn các cột sẽ được in ra từ báo cáo nhanh. NSD lựa chọn cột cần in bằng cách kích chuột vào biểu tượng image694 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC